Gotowi podjąć

każde wyzwanie

Działamy w branży od 2008 roku

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku od usługi wynajmu koparek dwu drogowych. Z czasem firma rozwijała się oferując wykonawstwo drobnych prac kolejowych, aż do dynamicznego rozwoju w roku 2017 i rozszerzeniu swoje oferty o kompleksowe wykonawstwo robót torowych i infrastruktury jej towarzyszącej. Do najważniejszych czynników, którymi zbudowaliśmy sobie zaufanie i uznanie wśród Inwestorów branży kolejowej należą: zaangażowanie kierownictwa, a także wszystkich pracowników w działalność firmy i realizowane przez nią kontrakty; zdobywane przez wiele lat bezcenne doświadczenia zawodowe, znajomość środowiska kolejowego oraz wykonanie robót zgodnie z wszystkimi normami i wymaganiami Inwestorów.

Skontaktuj się