Nasze usługi

Fachowość i doświadczenie

Oferujemy usługi związane z infrastrukturą kolejową, drogową oraz usługi sprzętowo transportowe.

Budowa nawierzchni kolejowej

 • Demontaż / montaż torów i rozjazdów
 • Balastowanie torów i rozjazdów
 • Regulacja naprężeń
 • Montaż wstawek w torze i między rozjazdowych

Roboty podtorzowe i nasypowe

 • Wykonywanie warstwy ochronnej i subwarstwy
 • Profilowanie skarp
 • Budowa rowów ziemnych i umocnionych korytkami betonowymi
 • Wykopy z odwozem na odkład
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów
 • Wybieranie podsypki tłuczniowej

Rozładunki i załadunki

 • Rozładunki podkładów betonowych i drewnianych
 • Załadunki podkładów betonowych i drewnianych
 • Rozładunek szyn kolejowych
 • Rozładunki i załadunki materiałów sypkich

Usuwanie starych słupów

 • Usuwanie starych słupów sieci trakcyjnej wraz z fundamentami

Wyposażenie dodatkowe

 • Młot hydrauliczny, wyburzeniowy
 • Głowica wiertnicza OWK-1600 z wiertłem 700mm
 • Wysięgnik typu „Gęsia szyja” 3m – umożliwiający pracę w charakterze dźwigu

Sprzęt drobny

 • Klucze spalinowe Master
 • Zakrętarki spalinowe
 • Uchwyty do montażu i demontażu podkładów
 • Przecinarki spalinowe do szyn